PAR SĀKOTNĒM
VIEDA

PAR SĀKOTNĒM

Cena €4.85

Origens

Par Sākotnēm

 

"Par Sākotnēm" ir viens no visinteresantākajiem Origena darbiem. Savdabīgie uzskati, kas izraisīja baznīcas uzbrukumus tā autoram, šajā grāmatā guvuši visspilgtāko izteiksmi. Darbā, kas veltīts kristīgās ticības sistemātiskam izklāstam, katra Origena doma izteikta skaidri, un viņa atziņas par dažādiem ticības mācības jautājumiem (paustas III gadsimtā pēc Kristus) ar savu konsekvenci un analīzes dziļumu mūsdienu lasītāju tiešām var pārsteigt. Aleksandrijas Origena mācībā ikvienas Dieva patiesību izprast alkstošs gars var atrast atbildi uz savām šaubām un meklējumiem. Tā kā autors izteiksmes veids ir visai sarežģīts un lasītājam, kas nav speciālists teoloģijas jautājums, grūti uztveram, apgāds piedāvā šo Origena darbu Andra Gulbja konspektīvā izklāstā.


Vēl šajā sadaļā