Morijas Dārza lapas I, Aicinājums. Dzīvās Ētikas Mācība
VIEDA

Morijas Dārza lapas I, Aicinājums. Dzīvās Ētikas Mācība

Cena €12.00

Dzīvās Ētikas Mācības pirmā grāmata “Morijas Dārza lapas I, Aicinājums” ir pamudinājums garīgo zināšanu meklētājiem uz jaunu dzīvi, uz Jaunā Laikmeta izpratni, kas nāks pēc lielajām kataklizmām. Dzīvās Ētikas Mācība jeb Agni Joga ir zinātnes, reliģijas un filozofijas sintēze – Mācība, kuru ar Helēnas un Nikolaja Rērihu palīdzību ir sniedzis Augstākais Saprāts, Lielā Dvēsele, Vecākais Mahātma.

 

“Jautās: “Kā pāriet dzīvi?”

Atbildiet: “Kā pa stīgu bezdibeni –

Daiļi, piesardzīgi un strauji.”

(Aicinājums, 1923. gada 28. aprīlī)

 

“Grāmatā “Aicinājums”, īsās, atsevišķās frāzēs, skaistā poētiskā formā izkaisītas gadsimtiem senās gudrības pērles, sniegts Mācībā ietvertās simfonijas pirmais akords, iezīmētas nākotnes dzīves attēlu skices. Katra frāze, katrs vārds ir dziļas nozīmes pilns un liek daudz aizdomāties, lai saprastu gan to redzamo, gan slēpto nozīmi,” 1930. gados rakstīja pazīstamais sabiedriskais darbinieks, Latvijas Rēriha biedrības valdes loceklis Aleksandrs Klizovskis.

Līdz šim apgāds “Vieda” ir izdevis visas Dzīvās Ētikas Mācības grāmatas latviešu valodā Metas Veidenbergas tulkojumā. Šī grāmata “Morijas Dārza lapas I, Aicinājums” ir jauns, 1924. gadā izdotajam oriģinālam pietuvināts tulkojums latviešu valodā, kuru veicis Aivars Garda.


Vēl šajā sadaļā