UZNABĪBU! Cienījamie lasītāji! Apgāda "Vieda" internetveikalā pasūtījumi šobrīd netiek apstrādāti. Mūsu grāmatas ir iespējams iegādāties arī citās interneta vietnēs – piemēram: www.janisroze.lv Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Uz drīzu atkalredzēšanos! Jūsu apgāds "Vieda"
Grozs 0
Dzīve uz pēcmaksu
Vieda

Dzīve uz pēcmaksu

Cena €5.10

Vitālijs Tihoplavs, Tatjana Tihoplava

DZĪVE UZ PĒCMAKSU

 

 

Vitālijs Tihoplavs un Tatjana Tihoplava ir zinātnieki fiziķi, pēt­nieki, populāro grāmatu “Ticības fizika” un “Lielā pār­ieša­na” autori.

Savā grāmatā "Dzīve uz pēcmaksu" viņi argumentēti pierāda, ka ik­viens cilvēks ir apveltīts ar milzīgām spējām – katrs no mums var lidot, pārvietoties jebkurā attālumā, saredzēt nākotni un laimīgi dzīvot tagadnē.

Šajā grāmatā atradīsit informāciju par sensacionāliem pa­saules zinātnieku atklājumiem (par to, ar kādiem resursiem ap­veltītas mūsu smadzenes, kas nosaka katra cilvēka or­ga­nis­ma enerģētiskās sistēmas spēku), no kuriem liela daļa ir eks­perimentāli apstiprināti un fizikāli izskaidroti. Jūs uz­zi­nā­sit patiesību par Filipīnu hileriem, laika un telpas fe­no­me­nu, bioloģisko lauku (biolauku).

Par visā pasaulē pazīstamu pētnieku zinātniskajām iz­strād­nēm šīs grāmatas autori stāsta plašam lasītāju lokam sa­protami un interesanti.


Vēl šajā sadaļā