Saules vējš. Visums ir dzīvs!
Vieda

Saules vējš. Visums ir dzīvs!

Cena €4.65

Vitālijs Tihoplavs, Tatjana Tihoplava

Saules vējš

Visums ir dzīvs

 

Vitālijs un Tatjana Tihoplavi ir pazīstami zinātnieki, daudzu bestselleru, tādu kā “Haosa harmonija” u. c. autori. Arī latviešu valodā izdotas viņu grāmatas “Ticības fizika”, “Lielā pāriešana”, “Dzīve uz pēcmaksu”, kas pārmainīja miljoniem vērīgu lasītāju pasaulsuztveri.

Grāmatā "Saules vējš. Visums ir dzīvs!" aplūkoti daudzu zinātnieku pētnieciskā darba rezultāti un minēti sensacionāli pierādījumi tam, ka pasaulsēkai – Visumam – piemīt dievišķa daba.

 

Vai tiešām cilvēces stāvoklis ir tik bīstams, kā zinātnieki bez mitas apgalvo? Atbildi uz šo jautājumu var atrast mū­su grāmatas “Saules vējš” pēdējā – sestajā – nodaļā, kuras nosau­kumu “Labāk skarba patiesība nekā salda neziņa” apzināti esam paņēmuši no Agni Jogas. Brīdināts – tā­tad esi aizsargāts! Zini par briesmām – rīkojies! Nelie­cies ne zinis – pats vainīgs. Taču cerības izraisa tas, ka zinātniskie atklājumi, kas skar Visumu, rada lasītājos aizvien lielāku interesi. Pierādījumam varam minēt faktu, ka jūs, dārgo lasītāj, turat rokās šo grāmatu. Tātad ir cerība, ka, sapratuši radušos situāciju, mēs, cilvēki, spē­sim to mainīt. Ja vien, protams, parādīsim vēlēšanos un gribu dzīvot.

Kosmoss ir Visuma pasauļu vienota, daudzslāņaina, enerģētiska sistēma. Tāpat kā ikvienai sarežģītai sistēmai, Kosmosam ir vienots vadības centrs, kurā viss ir balstīts uz harmoniju un nevainojamām proporcijām. Radīdams cilvēku, Radītājs radīja ne jau Dieva vergus, bet gan palīgus Visuma pārvaldīšanai.


Vēl šajā sadaļā